ReDrive – 20Hz Lap Timer

urządzenie do pomiaru czasu przejazdu